Que thử tiểu đường On Call Platium hộp 25 que giá rẻ 2020

Que thử tiểu đường On Call Platium hộp 25 que

220.000  205.000 

Que thử On call Platium hộp 25 que

Que thử On call Platium dùng cho máy thử tiểu đường Oncall Platium. Hộp 25 que

Que thử On call Platium hộp 25 que
Que thử tiểu đường On Call Platium hộp 25 que

220.000  205.000