Que thử Omron HGM dùng cho máy thử tiểu đường Omron HGM-111

280.000 VND

Que thử Omron HGM dùng cho máy thử tiểu đường Omron HGM-111 hoặc HGM-112. lọ 25 que

Que thử Omron HGM dùng cho máy thử tiểu đường Omron HGM-111
Que thử Omron HGM dùng cho máy thử tiểu đường Omron HGM-111

280.000 VND