Máy thử đường huyết On Call Vivid

980.000 

Máy thử đường huyết On Call Vivid

Máy thử đường huyết On Call Vivid

980.000