Máy Massage Xung Điện Omron HV-F013

960.000 VND

Máy Massage Xung Điện Omron HV-F013

Omron HV-F013 là một máy điện xung trị liệu bỏ túi giúp giảm đau cơ và khớp với 5 chế độ massage mọi lúc mọi nơi.

Máy Massage Xung Điện Omron HV-F013

960.000 VND