Máy đo tiểu đường Safe Accu – Sinocare giá rẻ chỉ >300k

Máy đo tiểu đường Safe Accu – Sinocare

800.000  300.000 

Máy đo tiểu đường Safe Accu – Sinocare trọn bộ bao gồm

∗ 1 thân máy chính

∗ 1 bút chích máu

∗ 1 hộp kim chích gồm 50 kim

∗ 1 hộp que thử 50 que gồm 2 lọ que 25

∗ 1 bao da đựng máy

Máy đo tiểu đường Safe Accu – Sinocare

800.000  300.000