Máy đo tiểu đường Safe Accu – Sinocare

300.000 

Máy đo tiểu đường Safe Accu – Sinocare trọn bộ bao gồm

∗ 1 thân máy chính
∗ 1 bút chích máu
∗ 1 hộp kim chích gồm 50 kim
∗ 1 hộp que thử 50 que gồm 2 lọ que 25
∗ 1 bao da đựng máy

Máy đo tiểu đường Safe Accu – Sinocare

300.000