Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM47

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM47

1.300.000  1.105.000 

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM 47

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM47

1.300.000  1.105.000