Máy đo đường huyết On Call Plus

645.000 VND

Máy đo đường huyết On Call Plus

Bộ sản phẩm gồm: 

  • 1 Thân máy On Call Plus
  • 10 kim chích máu
  • Hộp 25 que thử
  • Bút lấy máu
  • Hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành.
  • Túi đựng sản phẩm
Máy đo đường huyết On Call Plus

645.000 VND