Máy đo đường huyết On Call Advanced

1.750.000 VND 690.000 VND

Máy đo đường huyết On Call Advanced

Máy đo đường huyết On Call Advanced

1.750.000 VND 690.000 VND