Máy đo đường huyết Accu-Check Performa đo chính xác 99,9%

Máy đo đường huyết Accu-Check Performa

1.975.000  1.150.000 

Máy đo đường huyết Accu-Check Performa

  • 01 máy thử đường huyết Accu-Chek Performa.
  • 01 bút lấy máu không đau.
  • 6 kim lấy máu
  • 10 que thử đường huyết Accu-Chek Performa + Tặng thêm 3 trụ kim (mỗi trụ 6 kim lấy máu).
  • Hướng dẫn sử dụng
Máy đo đường huyết Accu-Check Performa

1.975.000  1.150.000