Hiển thị tất cả 24 kết quả

-15%
1.190.000 VND
-15%
1.150.000 VND
-15%

Máy đo huyết áp bắp tay

Máy đo huyết áp điện tử Beurer BM58

1.435.000 VND
-15%

Máy đo huyết áp cổ tay

Máy đo huyết áp điện tử Beurer BC44

810.000 VND
-15%
1.235.000 VND
-15%
1.065.000 VND
-15%
2.425.000 VND
-15%
1.235.000 VND
-15%

Máy đo huyết áp cổ tay

Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC50

895.000 VND
-15%
-21%
-15%
1.105.000 VND
-15%

Máy đo huyết áp bắp tay

Máy đo huyết áp hẹn giờ đo Beurer BM28

810.000 VND
-15%
765.000 VND
-15%
725.000 VND
-15%
680.000 VND
-15%
680.000 VND
-15%
646.000 VND
-20%
559.000 VND
-23%
-28%
854.050 VND