Huyết áp trung bình ở người bình thường là bao nhiêu?

Các bệnh lý về huyết áp vô cùng nguy hiểm, do đó để kiểm soát tốt căn bệnh này, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra mọi người cần phải thường xuyên đo huyết áp tại nhà.

Vậy với người bình thường huyết áp trung bình là bao nhiêu? Huyết áp bao nhiêu thì tốt…. Xin mời tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Huyết áp trung bình là bao nhiêu?

Số đo huyết áp bình thường gồm hai chỉ số là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Để xác định chỉ số huyết áp của bạn có chuẩn hay không phải căn cứ vào hai chỉ số này.

Tham khảo bài viết cách lựa chọn máy đo huyết áp

Huyết áp trung bình ở người bình thường là bao nhiêu?

 • Huyết áp bình thường ở người lớn thì chỉ số huyết áp tâm thu dưới 120mmHg và huyết áp tâm trương có chỉ số dưới 80mmHg
 • Huyết áp cao: Khi huyết áp tâm thu có chỉ số từ 140 mmHg trở lên hoặc huyết áp tâm trương có chỉ số lớn hơn hoặc bằng 90 mmHg.
 • Tiền cao huyết áp: Khi các trị số nằm giữa mức huyết áp bình thường và mức huyết áp cao (tức là khi Huyết áp tâm thu từ 120-139 mmHg, hoặc huyết áp tâm trương từ 80-89 mmHg).
 • Huyết áp thấp: Khi huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg, hoặc giảm 25 mmHg so với mức bình thường.

Huyết áp trung bình ở người bình thường là bao nhiêu?

Huyết áp ở mỗi độ tuổi khác nhau

Chỉ số huyết áp trung bình ở người sẽ thay đổi mỗi năm, vì thế mọi người không quá lo lắng về sự thay đổi huyết áp của mình. Dưới đây là một số thông tin về huyết áp trung bình ở các lứa tuổi. Các bạn có thể tham khảo

Dưới đây các chỉ số huyết áp bình thường theo lứa tuổi mà chúng tôi đã tổng hợp như sau:

 • Từ 1 đến 12 tháng, huyết áp bình thường là 75/50 mmHg, huyết áp tối đa là 100/70mmHg.
 • Từ 1 đến 4 tuổi, huyết áp bình thường là 80/50 mmHg, huyết áp tối đa là 110/80 mmHg.
 • Từ 3 đến 5 tuổi, huyết áp bình thường là 80/50 mmHg, huyết áp tối đa là 110/80 mmHg.
 • Từ 6 đến 13 tuổi, huyết áp bình thường là 85/ 55 mmHg, huyết áp tối đa là 120/80mmHg.
 • Từ 13 đến 15 tuổi, huyết áp bình thường là 95/60mmHg, huyết áp tối đa là 140/90mmHg.
 • Từ 15 đến 19 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu: 105/73 mm Hg, Trung bình: 117/77 mmHg, tối đa: 120/81 mmHg.
 • Từ 20 đến 24 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu 108/75 mmHg, Trung bình: 120/79 mmHg, tối đa: 132/83 mmHg.
 • Từ 25 đến 29 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu 109/76 mmHg, Trung bình 121/80 mmHg, tối đa 133/84 mmHg.
 • Từ 30 đến 34 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu là 110/77 mmHg, trung bình: 122/81 mmHg, tối đa: 134/85 mmHg.
 • Từ 35 đến 39 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu là 111/78 mm Hg, trung bình: 123/82 mmHg, tối đa: 135/86 mmHg.
 • Từ đến 44 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu là 112/79 mmHg, trung bình: 125/83 mmHg, 137/87 mmHg.
 • Từ 45 đến 49 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu là 115/80 mmHg, trung bình: 127/64 mmHg, tối đa: 139/88 mmHg.
 • Từ 50 đến 54 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu là 116/81 mmHg, trung bình 129/85 mmHg, tối đa : 142/89 mmHg.
 • Từ 55 đến 59 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu là 118/82 mmHg, trung bình 131/86 mmHg, tối đa: 144/90 mmHg.
 • Từ 60 đến 64 tuổi, chỉ số huyết áp bình thường là: Tối thiểu 121/83 mmHg, trung bình 134/87 mmHg, tối đa: 147/91 mmHg.

Huyết áp ở mỗi độ tuổi khác nhau

Tham Khảo bài viết: huyết áp thâm thu là gì

Bên trên là một là một số thông tin chúng tôi sưu tầm và tổng hợp về chỉ số huyết áp trung bình ở người ở mọi lứa tuổi. Hi vọng những thông tin trên hữu ích cho các bạn. Lưu ý, để kiểm soát các vấn đề bệnh lý liên quan đến huyết áp, mọi người nên thường xuyên đo huyết áp bằng máy đo huyết áp tại nhà.

Cập nhật bản tin chăm sóc gia đình cùng Y Tế Gia Đình MILO
Website: https://ytegiadinhmilo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.